seksueel toestemmingsbeleid

om onze club veilig, tolerant en respectvol te houden, verwachten we dat gasten enkele eenvoudige regels volgen:

  • respecteer elkaars grenzen. nee betekent nee. seks moet altijd vrijwillig zijn, anders is het aanranding!
  • accepteer op dezelfde manier anderen met enthousiasme of weiger ze respectvol
  • respecteer de condoom keuze van anderen. iedereen heeft het recht zichzelf te beschermen zoals zij dat nodig achten

neem contact op met het personeel als u problemen hebt met andere gasten

sexual consent policy

to keep our club safe, tolerant and respectful, we expect guests to follow some simple rules:

  • respect each other’s boundaries. NO means NO. sex must always be consensual, otherwise it is assault!
  • likewise accept others enthusiastically or decline them respectfully
  • respect other’s condom choice. everyone has the right to protect themselves as they see fit

if you have problems with other guests please contact staff immediately