huisregels

 • toegang vanaf 18 jaar
 • gebruik en handelen van ghb & andere hard drugs zijn streng verboden
 • bezoekers zichtbaar onder invloed van drugs of alcohol mogen worden geweigerd of gevraagd te vertrekken
 • indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u worden geweigerd
 • wapens zijn streng verboden
 • geen prostitutie
 • verplichte dress codes zijn via flyers & website bekend gemaakt
 • te grote (verwachte) drukte kan reden zijn voor weigering
 • het maken van videobeelden of foto's is ten strengste verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het management
 • club church zal juridische stappen ondernemen wanneer illegaal verkregen afbeeldingen worden gepubliceerd
 • hoewel we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw bezoek aan club church
 • klachten & opmerkingen graag via manager@clubchurch

house rules

 • entrance from 18 years
 • use and trade of ghb & other hard drugs strictly forbidden
 • visitors under the influence of drugs or alcohol may be refused entry or asked to leave
 • customers who have caused problems in the past may be refused entry
 • weapons are strictly forbidden
 • no prostitution
 • compulsory dress codes have been announced via flyers & website
 • too large (expected) crowds can be grounds for refusal
 • making of video footage or photographs is strictly forbidden unless with explicit permission of management
 • club church will undertake legal action when illegally obtained images are published
 • although we take the utmost care we are not liable for any loss or damage of any kind resulting from your visit to club church
 • complaints & suggestions via manager@clubchurch.nl