toegangsbeleid

  1. toegang vanaf 18 jaar
  2. bezoekers zichtbaar onder invloed worden geweigerd
  3. gebruik en verhandelen van drugs is verboden
  4. wapens en dergelijke voorwerpen zijn verboden
  5. verplichte dresscodes zijn via flyers & website bekend gemaakt
  6. indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt, kan u worden geweigerd
  7. te grote (verwachte) drukte kan reden zijn voor weigering
  8. klachten & opmerkingen graag via manager@clubchurch.nl